Τρίτη, 30 Μαρτίου 2010

Υμνός της Παναγίας
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
Την ημών σωτηρίαν, ως ηθέλησας Σώτερ οικονομήσασθαι, εν μήτρα της Παρθένου, κατώκησας τω κόσμω, ήν προστάτιν ανέδειξας. Ο των πατέρων ημών, Θεός ευλογητός εί.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
Θελητήν του ελέους, όν εγέννησας Μήτερ αγνή δυσώπησον, ρυσθήναι των πταισμάτων, ψυχής τε μολυσμάτων, τους εν πίστει κραυγάζοντας. Ο των πατέρων ημών, θεός ευλογητός εί.
Δόξα Πατρί και Υιω και Αγίω Πνεύματι.
Θησαυρόν σωτηρίας, και πηγήν αφθαρσίας, την σε κυήσασαν, και τοίχον ασφαλείας και θύραν μετανοίας, τοις κραυγάζουσιν έδειξας. Ο των πατέρων ημών, Θεός ευλογητός εί.
Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Σωμάτων μαλακίας, και ψυχών αρρωστίας Εφουμέρναμε ένα βράδυμ' αργιλέ καϊνάρι μαύρη,
έρχονται δυο πολιτσμάνοι και μας πιάνουν μάνι-μάνι.
Και στη φυλακή μας πάνε, ε ρε μάγκες τι τραβάμε
Μες στη φυλακή ειν' ωραία άμα βρεις καλή παρέα.
Τρίτη - Πέμπτη μακαρόνια φάτε μάγκες, βγάλτε χρόνια.
Και την Κυριακή έχει κρέας τζάμπα είναι κι ο κουρέας Πέντε ποντικοί βαρβάτοι μου χαλάσαν το κρεβάτι κι άλλοι τρεις μαστουρωμένοι μου το στρώσαν οι καημένοι.

1 σχόλιο:

Πιστός Ως Τα Μπούνια είπε...

ΑΑΑΑμήν! Άντε γεια μας!